Open post
Ny bane, Stora Holm Trafikövningsplats, Göteborg

Nya halkbanor hos Stora Holm Trafikövningsplats i Göteborg

Sedan sommaren 2018 har vi nu etablerat tre olika SRT20 halkbanor på Stora Holms körtekniska anläggning i Göteborg. Halkbanorna är fördelade på två kurvor och en rak sträcka på totalt 4688 kvadratmeter, med 26 fogar och ett nytt bevattningssystem på totalt 140 meter. Halkbanorna är utrustade med följande funktioner: Automatiskt bevattningssystem Vattenspridare med reglering Säkerhetsbarriärer […]

Læs mere herMore Tag
Open post
SKA Amager, nyt ACO dræn

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg (SKA), Amager.

För SKA Amager har EG Drive A/S i juni 2022 utfört service och renovering av dränering, samt bytt ut 3000 m2 asfalt på anläggningen. Körteknikanläggningen är nu utrustad med 168 meter ACO-drän med inbyggd värme för optimal avvattning under de kalla månaderna, samt nyservicerade popup-koner. Den konstgjorda sjön som levererar det återanvändbara vattnet till anläggningen […]

Læs mere herMore Tag
Open post
Glatbaner, Udvikling

Renovering av halkbanor hos Køreteknikken ApS i Viborg

EG Drive genomförde en renovering av alla halkbanor hos Køreteknikken ApS i Viborg och på deras systeranläggning i Skive under januari 2023. Renoveringen omfattade följande: Byte av beläggningen på alla banor Byte av vattensystemet Byte av säkerhetsbarriärerna Renoveringen var nödvändig eftersom de gamla banorna var slitna och inte längre uppfyllde de senaste säkerhetsnormerna. De nya […]

Læs mere herMore Tag
Open post
Gillinge Halkbanar

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB

Gillinge körtekniska anläggning ligger i Svinninge, cirka 40 kilometer söder om Stockholm. Anläggningen är Sveriges största i sitt slag och har totalt 220 000 kvadratmeter banyta. I sommaren 2021 utförde EG DRIVE A/S nya helautomatiska halkbanor på anläggningen. EG DRIVE A/S är ett danskt företag som specialiserar sig på leverans av körtekniska anläggningar. I sommaren […]

Læs mere herMore Tag
Open post
Trafikcenter Scantec Kumla

Trafikcenter Scantec AB i Kumla, nya halkbanor

Trafikcenter Scantec AB i Kumla har fått sina tre halkbanor renoverade av EG Drive A/S. Renoveringen omfattade bland annat: Nya vattensystem som ger en jämnare och mer kontrollerad vattenspridning. Nya halkskydd som gör det säkrare att köra på banorna. Nya vägmarkeringar som gör det lättare för förarna att orientera sig. Renoveringen är en viktig investering i trafiksäkerheten. Den […]

Læs mere herMore Tag
Open post
Glatbane hos Dekra Ellested

Ny halkbana hos Dekra’s Køretekniske anlæg ved Ellested på Fyn.

En ny halkbana är öppnad på Dekras körtekniska anläggning i Ellested på Fyn. Halkbanan är 200 meter lång och 10 meter bred. Den är utrustad med ett automatiskt bevattningssystem som gör det möjligt att skapa olika typer av hala förhållanden. Halkbanan är en viktig investering i trafiksäkerheten. Den ger bilister och körskoleelever möjlighet att öva […]

Læs mere herMore Tag

Posts navigation

1 2
Scroll to top
error: Content is protected !!