SKA Amager, nyt ACO dræn

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg (SKA), Amager.

För SKA Amager har EG Drive A/S i juni 2022 utfört service och renovering av dränering, samt bytt ut 3000 m2 asfalt på anläggningen.

Körteknikanläggningen är nu utrustad med 168 meter ACO-drän med inbyggd värme för optimal avvattning under de kalla månaderna, samt nyservicerade popup-koner.

Den konstgjorda sjön som levererar det återanvändbara vattnet till anläggningen har vi rensat och därmed tagit bort 100 ton slam!

Utöver detta har vi byggt 4 fundament för stålskenor för upphängning av skyltar över vagnbanorna.

Scroll to top
error: Content is protected !!