Två nya halkbanor hos FDM Jyllandsringen

I juli 2023 byggde vi två nya halkbanor på det körtekniska anläggningen hos FDM Jyllandsringen. De nya banorna är 100 meter långa och 10 meter breda och är utrustade med ett automatiskt bevattningssystem. Detta projekt innehåller nya linjedrän i kurvan och nya rostfria vattenrör – allt för att optimera vattnet på banorna och för att minimera vattenfördunstningen.

EG DRIVEDe nya halkbanorna är en viktig tillskott till FDM Jyllandsringens körtekniska anläggning. De kommer att ge fördelar både för privatbilister och professionella körskolor. För privatbilister ger de nya halkbanorna möjlighet att öva sig i att köra i hala förhållanden. Det är en viktig färdighet att ha eftersom det kan vara farligt att köra på hala vägar.

För professionella körskolor ger de nya halkbanorna möjlighet att ge sina elever en mer realistisk träning i att köra i hala förhållanden. Det kan hjälpa eleverna att bli bättre på att hantera hala vägar och undvika olyckor.

De nya halkbanorna är en investering i säkerheten på vägarna. De hjälper till att göra bilister mer medvetna om farorna med hala vägar och ger dem de färdigheter de behöver för att köra säkert i dessa förhållanden.

Scroll to top
error: Content is protected !!