Gillinge Halkbanar

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB

Gillinge körtekniska anläggning ligger i Svinninge, cirka 40 kilometer söder om Stockholm. Anläggningen är Sveriges största i sitt slag och har totalt 220 000 kvadratmeter banyta.

I sommaren 2021 utförde EG DRIVE A/S nya helautomatiska halkbanor på anläggningen.

EG DRIVE A/S är ett danskt företag som specialiserar sig på leverans av körtekniska anläggningar. I sommaren 2021 utförde vi nya helautomatiska halkbanor på Gillinge körtekniska anläggning. De nya banorna är utrustade med ett automatiskt bevattningssystem som säkerställer att banorna alltid är i optimalt skick.

De nya banorna är en viktig investering i trafiksäkerheten. De ger bilister och körskoleelever möjlighet att öva sig i att köra i hala förhållanden, vilket kan hjälpa dem att undvika olyckor.

Link: Gillinge körtekniska anläggning

Scroll to top
error: Content is protected !!